Adresa: Șoseaua Constanței, nr.136
Telefon/Fax: 0241739007
 

Șoseaua Constanței, nr.136/Telefon: 0241739007/Fax:0241739007

 

Istoric

VIZIUNEA

                  Grupul Şcolar Cumpăna din Cumpăna, jud. Constanţa, doreşte să-şi creeze un parcurs unic în diversitatea ofertei educaţonale din judeţul nostru, formând personalităţi armonioase, creativ-pragmatice, în contact direct cu exigenţele şi cerinţele dezvoltării europene contemporane a învăţământului.

                  MISIUNEA

                  Grup Şcolar Cumpăna pregăteşte tineri în ciclul primar, gimnazial şi liceal.

                  Grup Şcolar Cumpăna este o şcoală prietenoasă, iar prin actul instructiv-educativ pe care-l desfăşoară, oferă absolvenţilor săi şansa de participare cu succes la admiterea în liceu, în învăţământul superior sau integrarea rapidă în producţie, datorită existenţei de locuri de muncă în domeniu.

                  Noi considerăm că suntem responsabili, în faţa celor care utilizează produsele şi serviciile noastre, de satisfacerea nevoilor lor şi tot ce facem noi, trebuie să fie de cea mai bună calitate.

                  SCURT ISTORIC

            Prima şcoală primară a fost înfiinţată în anii 1880-1881, în casa ţăranului  Ion Oancea,  fiind  înscrişi un număr de 21 elevi. În  anul 1905, se construieşte o şcoală cu predare în limba română , cu un  învăţător  calificat ,  unde erau înscrişi  44 elevi - 31 băieţi şi 13 fete  şi o şcoală cu predare  musulmană, pe lângă  geamie,  cu 35 băieţi. Construcţia   avea  o sală de clasă, cancelarie şi locuinţă pentru învăţător. Primul învăţător  calificat  a  fost Alexandru Dumitrescu, urmat de fiul său în anii 1919-1920. Între 1929-1930 a fost construit al doilea lăcaş de şcoală.

        În urma reformei învăţământului din anul 1948 s-a  trecut la generalizarea învăţământului de 7 ani, apoi la învăţământul de 8 ani şi în anul 1969 la învăţământul de 10 ani .

       Creşterea populaţiei  în localitate a făcut ca cele două şcoli  să fie insuficiente pentru şcolarizarea copiilor  existenţi în comună, aceasta impunând construirea  în anii 1976-1977  a unei şcoli cu un nivel.

        Reforma  derulată după revoluţia din  1989 şi creşterea  demografică a făcut posibilă  construirea a  încă unui corp de şcoală prin proiectul de ,,Relansare a învăţământului rural" cu fonduri atrase de la Banca Mondială,  în anul 2004.