Adresa: Șoseaua Constanței, nr.136
Telefon/Fax: 0241739007
 

Șoseaua Constanței, nr.136/Telefon: 0241739007/Fax:0241739007

 

Continuare regulament intern

V. Serviciul pe clasă

        

1.     Va fi efectuat de 2 elevi timp de o săptămână, după o planificare semestrială ce se va afişa.

2.     În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea mobilierului şcolar. În cazul în care se constată existenţa unor scaune sau bănci rupte, elevii de serviciu trebuie să informeze prompt (în maxim 1 oră) dirigintele şi administratorul despre această situaţie. În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru repararea mobilierului şcolar revine clasei respective.

3.     Elevii de serviciu vor şterge tabla după fiecare oră şi vor aerisi clasa.

4.     În cazul desfăşurării orelor în alte spaţii decât sala de clasă, elevii de serviciu vor încuia uşa. Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă datorate încălcării acestei prevederi.

5.     După ultima oră de curs în sala de clasă, elevii de serviciu:

a)  aşează băncile în ordine;

b)  verifica curăţenia clasei;

c)  vor goli coşul de gunoi şi găleata cu apă.

6.     Diriginţii au obligaţia de a verifica zilnic starea generală a clasei.

 

VI. Secretariatul

 

 1. Elevii şi toţi angajaţii şcolii vor respecta programul afişat.
 2. Carnetele de elevi se vor elibera şi viza doar prin intermediul diriginţilor.
 3. Adeverinţele se eliberează a doua zi, după depunerea cererii.

 

VII. Recomandări privind protecţia, igiena şi securitatea muncii

 

1.     Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală (prize, întrerupătoare, firide cu siguranţe fuzibile, becuri, tuburi de iluminat, aparate).

2.     Elevii au obligaţia să anunţe la administratorul şcolii, când constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică sau de gaz.

3.     Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice accidentare sau deteriorarea bunurilor şcolii.

4.     În laboratoare, vor fi respectate regulile specifice.

5.     Se vor respecta regulile de circulaţie pe drumurile publice. O atenţie maximă se impune la traversarea părţii carosabile de către elevi.

 

 

VIII. SARCINILE PROFESORULUI DE SERVICIU

 

 1. Efectuarea serviciului conform planificării este obligatorie.
 2. Profesorii de serviciu vor supraveghea elevii în timpul pauzei (holuri, curte, grupuri sanitare, clase) asigurând adoptarea unui comportament civilizat.
 3. Se prezintă la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului;
 4. Instruiesc elevii de serviciu din ziua respectivă (inclusiv predau registrul de intrare a persoanelor străine în şcoală, cu indicaţiile de completare a acestuia);
 5. Supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor: în sălile de curs, pe holuri şi în curtea unităţii şcolare;
 6. Supraveghează să nu se exercite presiuni şi ameninţări asupra elevilor din partea altor elevi;
 7. Semnalează absenţa de la program a cadrelor didactice;
 8. Anunţă conducerea şcolii şi concomitent organele de ordine şi de intervenţie în cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi, incendii, ameninţări prin telefon, etc.);
 9. Întocmeşte la sfârşitul programului un proces verbal în care consemnează modul în care s-a desfăşurat programul şi evenimentele deosebite care au avut loc în timpul serviciului;
 10. La sfârşitul programului învăţătorul/profesorul de serviciu supraveghează ieşirea din clase a elevilor astfel încât să nu se producă accidente sau conflicte
 11. Profesorii de serviciu vor avea grijă ca elevii să petreacă pauza în curtea şcolii, exceptând zilele cu precipitaţii sau vânt puternic.
 12. Profesorul de serviciu va număra cataloagele şi va anunţa femeia de servici care va încuia cancelaria la ora 19.
 13. Gardianul de la poarta de acces în curtea şcolii are îndatorirea de a nu lăsa niciun elev să părăsească curtea şcolii fără aprobarea dirigintelui sau a direcţiunii.

 

IX. Sancţiuni

 

1.     Nu poate fi considerată minoră nicio abatere de la acest regulament, întrucât ar reflecta lipsa de voinţă sau incapacitatea de a respecta norme elementare de muncă în comun.

2.     Elevii şi profesorii care încalcă prevederile prezentului regulament vor fi sancţionaţi conform „Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar". Sancţiunile se aplică gradat, fără a acorda aceeaşi sancţiune de două ori într-un an şcolar.

3.     În cazul agresiunilor fizice sau a actelor de instigare la violenţă va fi informată Poliţia Locală. Abaterile din afara clădirii şcolii care au drept consecinţă daune materiale vor fi semnalate Poliţiei Comunitare.